Versenykiírás

Veszprémi Szabadidő és Tömegsport Egyesület


KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BIZOTTSÁG

 

 

 

 

MHK-Fisher Klíma

 

Veszprémi Kispályás Labdarúgó Bajnokság


VERSENYKIÍRÁSA 2019
 

 

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.

E-mail: kispalya.vszte@gmail.com

 

 

1. A bajnokság célja:

Veszprém város és környéke szabadidősportján belül szervezett keretek közötti lehetőséget biztosítani a sportolásra azoknak, akik a kispályás labdarúgást választják.
A labdarúgás népszerűsítése.

2. A bajnokság kiírója:

Veszprémi Szabadidő és Tömegsport Egyesületet (továbbiakban VSZTE).
A VSZTE határozza meg a Kispályás Labdarúgó Bajnokság (továbbiakban KLB) osztályaiban
való szereplés feltételeit.
A bajnokság névadója: Molnár Hűtő és Klímatechnika-Fisher Klíma
A bajnokság támogatója: Veszprém M.J.V. Önkormányzata

3. A bajnokság lebonyolítója:

Kispályás Bizottság:
Matolcsi István
Molnár Péter

Mihály András

4. A bajnokság ideje:

2019. április 04. és október 27 . között.

5. A bajnokság helye:

- A benevezett csapatoknak a pálya bérléséről maguknak kell gondoskodni.
- Bérelhető pályák:
Stadion, 1 műfüves, villanyvilágításos
Honvéd, 2 salakos
Veszprém - Gyulafirátót, 1 műfüves, villanyvilágításos

6. A bajnokság résztvevői:

Azok a baráti társaságok, akik csapatot alakítva, (továbbiakban csapatok) a versenykiírásban
foglaltakat elfogadják és a nevezési díjat befizetik.

7. Nevezés:

- 2019. március 15-ig a kitöltött nevezési lap elküldésével lehet.
- Nevezési díj: 17.000,- Ft. mely tartalmazza a tagsági díjat is.
- a nevezési díjat a nevezési lapon megadott határidőig kell befizetni a VSZTE irodáján.
- A KB minden jogot fenntart a nevezéssel kapcsolatban.


8. A csapatok tagjai:

- Minden 15, szenioroknál 35.,40.,életévüket 2019-ban betöltő személyek, akik igazolással rendelkeznek.


9. A bajnokság lebonyolítása:

- A mérkőzések  az osztályokon belül, körmérkőzéses formában kerülnek lebonyolításra. A nevezett csapatok számától függően bajnoki rájátszás is lehetséges, alsóházi – felsőházi formában.
Az osztályok számát a nevezett csapatok számának függvényében határozzuk meg.
- A csoportokban az esetleges üresedést, annak pótlását, az osztályok játéknapjait, vitás kérdéseit a Kispályás Bizottság dönti el saját hatáskörben.
- A bajnokság során kizárt, nem nevezett vagy visszalépett csapatok legközelebb csak a legalsó osztályba nevezhetnek. Bármilyen okból kizárt, visszalépett csapat 1 évig nem nevezhet egyik osztályba sem, kizárt csapat játékosai 1 évig nem igazolhatók át másik csapatba.


10. Kiesés, feljutás:

11. A helyezések eldöntése:

- több megszerzett pont
- a bajnokságban elért több győzelem
- egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége
- egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége
- bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
- bajnoki mérkőzésen szerzett több gól
- sorsolás

Abban az esetben, amennyiben egy csapat év közben megszűnik, eredményeit töröljük.

Év közben megszűnt, visszalépett csapat játékosai az adott bajnoki évben nem igazolhatóak más csapatba, nincs játékjogosultságuk.

 

12. Díjazás:

- Minden osztály 1-3 helyezettje díjazásban részesül
. - Különdíjban részesül minden osztály gólkirálya.

13. Játékvezetés, a mérkőzés jegyzőkönyve:

- A játékvezetőket (továbbiakban jv.) a Játékvezetői Bizottság küldi, a kispályás játékvezetői keretből.
- A csapatoknak lehetősége van minden bajnoki évben egy játékvezető megnevezésére, akit nem kérnek  bíráskodni a mérkőzéseiken. Erre vonatkozó igényüket írásban kell jelezniük a Kispályás Bizottság felé. A jv - k a mérkőzés előtt a csapatokat az igazolások és a jegyzőkönyv alapján kötelezően ellenőrzik.
- A játékvezetők csak a bajnoki évben rendszeresített jegyzőkönyvet fogadják, fogadhatják el.
- A jegyzőkönyv megtalálható az egyesület internetes oldalán (vszte.vehir.hu) a letöltések menüpontnál.
- A kitöltött jegyzőkönyveket (a hazai csapatnak kell biztosítani) a mérkőzés kezdete előtt 5 perccel át kell adni a jv – nek. A versenyjegyzőkönyvbe a mérkőzés alatt vagy utólag nem szabad új játékos nevét rögzíteni. A versenyjegyzőkönyvben feltüntetett, de a kezdéskor jelen nem lévő játékos igazolását a jv.-nek a megérkező játékos átadja, ha pályára kíván lépni. 
- A bajnoki évben rendszeresített jegyzőkönyvön szerepelnie kell az időpontnak, mérkőző csapatok nevének, az osztálynak, az igazolások számának és a mezek számának. A csapatok részéről a jegyzőkönyvet aláíró személy felelős annak tartalmáért. (csak a csapat hivatalos vezetője vagy az igazolt tagja lehet aláíró)
- A játékengedélyt bizonyító igazolások nélkül játékos(ok), csapat(ok) nem léphet(nek) pályára.
- A csapatok vezetői (jegyzőkönyvet aláíró személyek) kölcsönösen megvizsgálhatják az igazolásokat. Mindkét csapat képviselőjének jogában áll a mérkőzés végén is átnézni a jv. jelenlétében – az ellenfél igazolásait. Abban az esetben, ha a játékos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a személyazonossági vagy más fényképes igazolvánnyal kell annak helyességét eldönteni. Abban az esetben, ha a játékos ezt megtagadja a mérkőzés helyszínén, egy esetleges óvás esetén ezt úgy kell tekinteni, hogy a mérkőzésen jogosulatlanul szerepelt.
- Jv. hiánya miatt a mérkőzés nem maradhat el. A csapatoknak kötelező megegyezni a várakozási idő lejárta után az alkalmi jv. személyéről, aminek tényét a jegyzőkönyvre rá kell vezetni és a csapatvezetőknek aláírni. Megegyezés hiányában mindkét csapatot vesztesnek nyilvánítjuk.
- A pálya mérkőzésre való alkalmasságát a jv . és a pálya fenntartója közösen dönti el a kezdés előtt.
- A végleg kiállított játékos (ok) igazolását a mérkőzés végén át kell adni a jv - nek.
Az eltiltás lejártával átvehető a VSZTE irodáján.

14. Költségek:

- Nevezési, egyesületi tagsági költség
- A pályaválasztó csapat fizeti a pályabérletet és a jv-i díjat.
- A csapatok (hazai, vendég) hibájából elmaradt mérkőzés jv - i díját ki kell fizetni a pályaválasztó (hazai) csapatnak.
- Ha a vendégcsapat hibájából marad el mérkőzés, köteles a vendégcsapat, az elmaradt mérkőzés  pályabérleti díját megtéríteni a hazai csapatnak. A mérkőzés utáni legközelebbi ügyfélszolgálati napon, az egyesület pénztárába fizethetö be az elmaradt mérkőzés pályabérleti díja. Amennyiben ez nem történik meg a KB. büntető szankcióval sújtja a vétkes csapatot.    
- A jv - i díj:  bruttó 3.000,-Ft, minden osztályban.
- a jv díjról a jv. köteles versenybírói költség elszámolási bizonylatot (számlát) adni.
- Az a csapat amelyik a mérkőzésére kettő bírót kér, 14 nappal a mérkőzés ideje előtt jelezze szándékát a KB-nál.(4.000,- Ft)
- Ellenőr is kérhető a mérkőzésekre, 14 nappal előtte (1000,- Ft/ mérkőzés)

15. Az igazolás:

- Az igazolást, átigazolást az Egyesület ügyintézője végzi a VSZTE irodáján.
- Átigazolás: A Bajnokok Ligájának befejezésétől – a szabadtéri bajnokság kezdetéig, és augusztus 03- 23 – ig.
- Egy játékos a bajnokság során csak kétszer igazolhat át másik csapatba (tavasszal, ősszel).
- Új igazolás bármikor készíthető (300,- Ft). (kivéve a 17. pont 12. bekezdésében foglaltak)
- Átigazolás ára: 500,-Ft. Névváltoztatás díja: 2.000,-Ft  (+ igazolások ára.)
- Az igazoláson lévő adatok helyességéért a csapatvezető a felelős.
- Igazolást csak személyi igazolvány (vagy annak fénymásolata) bemutatásának ellenében készítünk.
- Mindennemű változást be kell jelenteni a VSZTE irodáján.

16. Fegyelmi ügyek:

- A Fegyelmi Bizottság elnöke: Németh László.
- Fegyelmi ügyekben I. fokon a VSZTE Fegyelmi Bizottsága, II. fokon a KB jár el, melynek 8 napon belül kötelessége döntést hozni.
- A II. fokú határozat ellen panasszal lehet élni az egyesület elnöksége felé.
- A fegyelmi határozatokat a VSZTE Fegyelmi szabályzata alapján hozzák.
- Fegyelmi tárgyalás a VSZTE irodáján van, az érintettekkel egyeztetett időpontban.
- A fegyelmi ügyeket az érintettek jelenléte nélkül is tárgyalja a FB.
- A fegyelmi tárgyalás alá vont személyt saját maga, vagy a csapat hivatalos vezetője képviselheti.
- A kiállított játékos a kiállítástól számítva a büntetése lejáratáig semmilyen osztályban nem játszhat.
- Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet a KB -nál lehet. (5000,- Ft megnyert fellebbezés esetén a díj visszafizetésre kerül)
- A csapatok óvással élhetnek a FB - nál írásban a mérkőzéstől számított 8 napon belül az óvási díj befizetése mellett. (3000,- Ft) Megnyert óvás esetén a díj visszafizetésre kerül.
- Óvást és fellebbezést csak akkor fogadunk el, ha csatolták hozzá a bizonyítékokat is.
A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással:
- ha játékos jogosulatlanul szerepelt
- ha érvényes igazolással a játékost a jv. nem engedi játszani
- ha a jv. műhibát követ el.(csak akkor kell a mérkőzés eredményét törölni, és újrajátszatni, ha az döntő befolyással volt az eredmény végső kialakulására)

Jogosulatlan játék:

- nincs leigazolva
- igazolás nélkül játszik
- más játékos igazolásával, vagy hamisított igazolással játszik
- a játékjogától el van tiltva
- a jegyzőkönyvben nem szerepel

17. Általános rendszabályok:

A bajnokságban résztvevő játékosok részére az orvosi ellenőrzés (sportorvos, háziorvos) ajánlott, de nem kötelező.
A kispályás bajnokságban mindenki saját felelőségére vesz részt, a csapatok ( játékosok ) a mérkőzéseken elszenvedett bárminemű sérülés következtében felelőségre vonási ill. kártérítési igénnyel nem élhetnek a rendező szervvel szemben.
A bajnokságban nevezett csapatok vezetői kötelesek ezen információt a csapatuk játékosaival ismertetni. A játékos, aki a bajnokságban szerepel a fentieket elfogadottnak, saját magára kötelezőnek tekinti.


- A csapatok és a KB között a hivatalos érintkezési forma: e-mail és telefon(sms). A tévesen megadott vagy időközben érvénytelenné vált, és a Kispályás Bizottság felé nem jelezett e-mail cím változások miatti esetleges információ hiányokért, a KB. nem vállal felelőséget, óvási, hivatkozási okként nem hozható fel.
- A várakozási idő 5 perc. Ennek letelte után a jelenlévő csapat nem köteles a mérkőzést lejátszani, de beleegyezésük esetén tovább lehet várni, addig, amíg az nem zavarja a következő mérkőzés lejátszását, ebben az esetben késedelmes kezdés esetén a játékidő rövidebb lehet, (de, min.50%) amit a csapatoknak tudomásul kell venni, nem óvási ok.
- Mindkét csapatnak rendelkeznie kell játékra alkalmas labdával. Ha a hazai csapatnak és a vendég csapatnak sincs szabályszerű és játékra alkamas labdája, akkor a játékvezető a mérkőzést lefújja. A mérkőzés eredményét 0-0- ás gólkülönbséggel és 1-1 pont levonással igazolja a KB. 
- A CSAPATOK JÁTÉKOSAI EGYSÉGES SZÍNŰ ÉS SZÁMOZOTT ( NEM FILCCEL, TOLLAL, KRÉTÁVAL )  MEZBEN LÉPHETNEK PÁLYÁRA! (Az ellenőrizhetőség, illetve a góllövők miatt.)
A fentiek valamelyik hiánya miatt a játékosnak nincs játékjogosultsága.
- Mezszín azonosság esetén a hazai csapatnak kell eltérő színű mezről, jelzőtrikóról gondoskodni.
- Ki nem állás esetén a KB a vétlen csapat javára igazolja a mérkőzést 5:0 gólkülönbséggel, a vétkes csapattól pedig 3 büntetőpontot levon.
- Mérkőzés 5 napon belüli lemondása esetén a mérkőzést 5:0 gólkülönbséggel kell az ellenfél javára igazolni, a vétkes csapattól pedig 3 büntetőpontot kell levonni.
- Ha egy csapat létszáma a mérkőzés folyamán véglegesen 5 fő alá csökken, és ezért a mérkőzés beszüntetésére kerül sor, csapattól 1 büntetőpont kerül levonásra. A mérkőzést 5:0 arányban, vagy jobb gólkülönbség esetén a pályán elért eredménnyel kell igazolni.
- A mérkőzés során önkényesen levonuló csapat büntetése 3 bajnoki pont levonása.
- A mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni és 5:0 gólkülönbséggel kell igazolni abban az esetben, amikor a vétkes csapat döntetlenre állt. A mérkőzés eredményét nem szabad megváltoztatni abban az esetben, amikor a vétlen csapat 5 gólnál nagyobb különbséggel vezet.
- Ha egy csapatvezető tudatosan jogosulatlan játékost szerepeltet, (pl. nem szerepel a jegyzőkönyvön) csapata és a csapatvezető ellen, a jogosulatlanul szereplő játékossal együtt, fegyelmi eljárás indul.
- Háromszori ki nem állás miatt a csapat automatikusan kizárja magát a bajnokságból.
Ki nem állásnak azt tekintjük, ha a kezdés időpontjában (+ 5 perc) a csapat létszáma 5 főnél kevesebb.
- Az őszi szezonban az utolsó 5 mérkőzésen újonnan igazolt játékos nem játszhat, (ezen időszak alatt új igazolást nem állít ki a KB) mérkőzést halasztani nem lehet. (azonos napon sem)
- a KB engedélyével halasztott, vagy korábbi időpontra előrehozott mérkőzést úgy kell tekinteni, hogy a sorsolás nem változott, csak a lejátszás időpontja módosult.
- Abban az esetben, ha a KB valamilyen előre nem látható ok miatt az osztály valamennyi mérkőzését későbbi időpontra halasztja, vagy előrehozza, azt úgy kell tekinteni, hogy a sorsolás megváltozott. Az új időpontban mindazok a játékosok játszhatnak, akik a mérkőzés tényleges időpontjában a csapat igazolt játékosai voltak (nem voltak eltiltva) és jelenleg is azok.
- A hivatalos játéknaptól eltérő időpontra mérkőzést bejelenteni csak a két érintett csapat képviselőjének írásos megállapodása alapján lehet. Mérkőzést halasztását a mérkőzés sorsolt időpontja előtt 5 nappal lehet kérni a formanyomtatvány kitöltésével és az 3000,-Ft befizetésével, ezen időn belül halasztást nem fogadunk el, még az ellenfél beleegyezése esetén sem. Az ellenfél beleegyezése nélkül nem lehet halasztani, marad a kisorsolt időpont. Minden csapat egyszer élhet halasztással minden szezonban. (tavasszal – ősszel) Az utolsó öt mérkőzés kivételével.
- Minden osztályban a jegyzőkönyveken a góllövőket fel kell tüntetni.
- Az időjárási és egyéb más (nem fegyelmi)  okok miatt félbeszakadt mérkőzés esetén, ha a játékidő elérte vagy meghaladta az 50%-ot (félidőt), marad a pályán elért eredmény, ettől eltérő esetben az újrajátszás feltételeit a KB. dönti el.
A csapat szurkolóiért a csapat, a pálya rendjéért a pályaválasztó csapat tartozik felelősséggel.
A mérkőzés ideje alatt az ellenfél csapatát, játékosát ill. a játékvezetőt érő sértő, szidalmazó, káromló, gyalázkodó, obszcén, fenyegető hangvételű, rasszista beszédek, viselkedési megnyilvánulások esetén a játékvezetőnek kötelessége megállítani a játékot, figyelmeztetni a megnyilvánulókat. Amennyiben ez nem vezet eredményre, joga van beszüntetni a mérkőzést.
Az adott év versenykiírását a bajnokság megkezdése után a bajnokság befejezéséig módosítani vagy megváltoztatni nem lehet.
A Versenykiírásban foglaltak az összes csapatra, azok vezetőire és játékosaira és a játékvezetőkre egyaránt kötelezőek.
Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Kispályás Bizottság dönt, saját hatáskörben az MLSZ idevonatkozó szabályai alapján.

Felhívjuk a csapatok figyelmét a sportszerű játékra és szurkolásra.

Veszprém, 2019. január 26.

 

 

 

Kispályás Bizottság: Matolcsi István, Molnár Péter, Mihály András.